معاونت فرهنگی و دانشجویی در نظر دارد مطابق آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه نسبت به شناسایی دانشجویان واجد شرایط اقدام نماید

۱۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۹:۰۵ کد : ۱۲۷۷ اطلاعیه ها