سنوات تحصیلی در سیستم آموزشی تمام وقت و پاره وقت

۰۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۱ کد : ۸۹۹ اطلاعیه ها
سنوات تحصیلی در سیستم آموزشی تمام وقت و پاره وقت از نظر نظام وظیفه یکی می باشد و دانشجویان موظفند قبل از پایان سنوات خود پیگیر سنوات ارفاقی خود از دانشکده مربوطه باشند