تعرفه ارزشیابی ریز نمرات

 

مقطع تحصیلی تعرفی ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان ( ریال )
کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) 200،000
کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) 200،000
کارشناسی ارشد ( پیوسته و ناپیوسته ) 350،000
دکتری حرفه ای و تخصصی 350،000
ریز نمرات 300،000