اداره تغذیه

 • استعمال دخانیات در کلیه سالن های غذاخوری و بوفه ها ممنوع می باشد.

 • به تصمیم شورای تغذیه دانشگاه غذا با ظروف یکبار مصرف سرو نخواهد شد.

 • طبق دستورالعمل شورای تغذیه دانشگاه و درخواستهای مکرر شما عزیزان مبنی بر رعایت حقوق اجتماعی و به جهت رعایت نظم و انضباط سالن ، هر دانشجو می تواند صرفا یک پرس غذا با کارت خود دریافت نماید.

 • شـــماره حساب ســیبای اداره تغذیه جهــت شارژ کارت غذا 0103953297006 می باشد و شماره حسابهای قبلی فاقد اعتبار می باشند.

 • دانشجویان گرامی جهت تهیه و خریداری کارت اتوماسیون می بایست نقدا وجه کارت را به مسئولین فروش کارت ارائه نمایند.

 • به علت راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون تغذیه در دانشگاه به هیچ عنوان فیش غذا توزیع نخواهد شد. دانشجویانی که تمایل دارند از غذای دانشگاه استفاده نمایند می بایست نسبت به تهیه کارت و شارژ و رزرو غذا اقدام نمایند.

 • دانشجویان فارغ التحصیل می توانند پس از تکمیل فرم استرداد کارت اتوماسیون مبلغ کارت خود را از صندوق امورمالی دانشگاه دریافت نمایند.

اطلاعیه اتوماسیون تغذیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان  محترم می رساند سیستم اتوماسیون تغذیه  جهت استفاده استادان، کارکنان و دانشجویان گرامی آغاز بکار  نموده است لذا مقتضی است تمامی دانشجویان مجتمع مرکزی دانشگاه ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و دانشکده سما خواهران و برادران جهت دریافت کارت تغذیه نکات ذیل را رعایت  و به محلهای تعیین شده مراجعه نمایند. 

مدارک لازم شامل :

1.همراه داشتن اصل کارت دانشجویی و تصویر خوانای پشت و روی آن

2.ارائه 000/30 ریال وجه نقد

3.همراه داشتن نسخه اصلی پرینت دانشجویی ممهور به مهر امور مالی و تصویر خوانای آن جهت دانشجویانی که فاقد کارت می باشند.

ب نکات قابل توجه و مراحل کار :

نظر به اینکه کارت تهیه شده درابتدا فاقد هر گونه وجه می باشد جهت استفاده از آن می بایست حتماً نسبت به شارژ آن به شکل زیر اقدام نمود :

1.با توجه به قیمت هر غذا دانشجویان می بایست به تناسب ایام هفته و تعداد روزهای حضور در دانشگاه نسبت به محاسبه وجه مورد نیاز خود اقدام و سپس با مراجعه به بانک ، نسبت به واریز وجه محاسبه شده به شماره حساب سیبا 0103953297006 در وجه کمیته تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اقدام و فیش واریزی بانک را به محلهای تعین شده در دانشگاه ( ذیل الذکر) ارائه نمایند.

2. پس از شارژ کارت ، دانشجو می بایست حتماً نسبت به کنترل آن با تصویر فیش واریزی خود در دستگاهها اقدام و سپس به تناسب ایام حضور خود اقدام به رزرو نماید.

محلهای تهیه کارت و مراجعه:

1. ساختمان شماره 10 جنب سالن غذاخوری اساتید دفتر اداره تغذیه .

2. اتاق اتوماسیون جنب دانشکده فنی.

 توجه:

 • هر دانشجو صرفاً قادربه استفاده یک غذا در روز می باشد .

 • به منظور صرفه جویی در مراجعه به بانک ترجیحاً مبلغ اعتبار کارت حداقل در حد ماهانه شارژ گردد.
راهنمای استفاده از سیستم جامع اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


مقتضی است تمامی دانشجویان مجتمع مرکزی دانشگاه و دانشکده هایی که مسلح به سیستم اتوماسیون تغذیه می باشند بعد از دریافت کارت تغذیه به نکات ذیل توجه فرمایند.

 • مرحله اول ( تهیه کارت و افزایش اعتبار):
بعد از تهیه کارت تغذیه از مکانهایی که طی اطلاعیه قبلی به اطلاع شما عزیزان رسید می بایست حتما جهت شارژ اعتبار کارت خود اقدام نمایند.
دانشجویان عزیز می بایست به تناسب ایام هفته و تعداد روزهای حضور خود در دانشگاه نسبت به محاسبه وجه مورد نیاز خود اقدام و سپس با مراجعه به بانک نسبت به واریز وجه محاسبه شده اقدام نمایند.
بعد از پرداخت وجه مورد نیاز با به همراه داشتن فیش پرداختی به همراه کارت تغذیه به مکانهای ( ذیل الذکر) مراجعه و نسبت به شارژ کارت خود اقدام می فرمایند.
 • مرحله دوم ( رزرو غذا):
طبق اطلاعیه هایی که بر روی هر دستگاه نصب گردیده مراحل رزرو غذا در 6 مرحله قابل انجام می باشد.
 • مرحله سوم ( تحویل غذا):
جهت تحویل غذا هم طبق اطلاعیه هایی که بر روی دستگاههای مربوطه در سالنهای غذاخوری برادران و خواهران نصب گردیده افراد می توانند با استفاده از این دستگاهها اقدام به دریافت غذای خود نمایند.


دانشجویان عزیز خواهشمند است به نکات ذیل حتما توجه فرمایند:

 • ساعت تحویل غذا در سالنهای غذاخوری از ساعت 11:15 الی 14 می باشد.
 •  زمان رزرو غذا توسط دستگاههای تعبیه شده در مجتمع از شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 19عصر برای هفته آینده امکان پذیر خواهد بود.
 • زمان انصراف برای غذای رزرو شده حداکثر 48 ساعت قبل از روز تحویل غذا خواهد بود.
 • رزرو غذا در هفته جاری به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
 • زمان شارژ کارتهای تغذیه همه روزه بجز ایام تعطیلات رســمی از ساعت 8 صبح لغایت 14 در مکانهای ( ذیل الذکر) خواهد بود.
 • به تمامی نکات قید شده در اطلاعیه های نصب شده بر روی دستگاههای رزرو غذا و تحویل غذا توجه خاص فرمائید.
 • در صورت بروز هر گونه اشکال در سیستم اتوماسیون تغذیه و یا انتقادات و پیشنهادات با داخلی 2241-2242 تماس حاصل نمایید.
محلهای شارژ کارت تغذیه در مجتمع:
 ساختمان شماره 10 جنب سالن غذاخوری اساتید- دفتر اداره تغذیه.
جنب دانشکده فنی- بوفه سابق برادران – دفتر تغذیه