کانون فارغ التحصیلان

بخشنامه در خصوص شرایط تحویل مدارک فارغ التحصیلان ذکور

بخشنامه بررسی صلاحیت استخدام قطعی دانشجویان متعهد خدمت

تعرفه ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان

کانون فارغ التحصیلان

 

الف ) مدارک لازم جهت تحویل گرفتن گواهینامه موقت:

کپی برابر اصل از فرم تسویه حساب شماره (2) که کلیه بندها کامل و تایید شده باشد.

کارت شناسایی معتبر

تصویر کارت ملی

آقایان ارائه اصل کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر یا گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت یا حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، یا گواهی عضویت برای شاغلین نیروی انتظامی الزامی می باشد.

ب )  اطلاع از صدور مدرک   :

دانش آموختگان جهت اطلاع از صدور مدرک می توانند به سایت : www.edu.kiau.ac.ir   با رمز عبور مراجعه و  از آماده بودن مدرک مطلع گردند.

مدارک لازم جهت صدرو ریزنمرات:

تصویر دانشنامه

تصویر کارت ملی

فیش بانکی به مبلغ /55000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد سازمان مرکزی دانشگاه.

ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل، یا گواهی اشتغال به خدمت برای آقایان الزامی  می باشد.

مدارک لازم جهت صدرو دانشنامه:

یک برگ تصویر مدرک موقت

تصویر کارت ملی

دو قطعه عکس 4×3

یک قطعه تمبر 10000 ریالی ( تهیه از بانک ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )

مدارک لازم جهت تحویل گرفتن دانشنامه:

ارائه اصل گواهی موقت

تصویر کارت ملی

ارائه اصل کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان الزامی است.